Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η σχέση της περιβαλλοντικής μεταβλητότητας, της στρατηγικής επιθετικότητας και των δυναμικών ικανοτήτων και η επίδρασή τους στην επίδοση των Επιχειρήσεων Παροχής Αθλητικών Υπηρεσιών την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα